Wymagania według standardów jaońskich

Sylabus techniczny
Zawiera
Cz.1 Sylabus technik i test wymagań egzaminacyjnych
*biały pas ( str. 3 )
*pomarańczowy pas ( str.4)
*niebieski pas ( str.5 )
*żółty pas ( str.6 )
*zielony pas ( str. 7 )
*brązowy pas (str.8)

cz.2  Test wymagań egzaminacyjnych i zalecania dla posiadających
*pasy kolorowe ( str. 9 )
*czarny pas ( str. 10 )

cz.3 Trening manualny IKO Kyokushinkaikan
* Etykieta Dojo ( str. 11-12)
*Ceremonia otwarcia i zakończenia ( str. 13-14)
* Przysięga Dojo ( str. 14-15)
*przykładowy zarys treningu ( str 16 )

Sylabus techniczny
biały pas ( bez kyu )
A)    Techniki

Kihon ( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
heisoku dachi, musubi dachi, heiko dachi, Shizen dachi,  uchihachiji dachi, sanshin dachi, zenkutsu dachi, kiba dachi, tsuruashi dachi

2. Tsuki ( uderzenia )
Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi , Shuto Gammen Uchi , Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

3. Uke ( bloki )
Jodan uke, Chuda Soto Uke , Chudan uchi uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

4.  Keri (kopnięcia )
Mea Keage, Uchimawashi, Soromawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

5. Ido ( podstawowe przejścia )
W Zenkutsu Dachi : poruszanie się w przód i w tył, obracanie się w połączeniu z jedną techniką ( tsuki, Keri, Uke) np. Zenkutsu Dachi + Seiken Oi lub Gyaku

6. Kata
Taikyoku Sono Ichi i Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B)  Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: głowa dotyka podłogi w siadzie z rozkrokiem
20 pompek
20 przysiadów
Stanie na rękach przez 20 sekund ( podtrzymywany przez innego partnera )
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas)3 razy
Skok ( Tobi Geri ) w cel na poziomie własnej głowy

C)  Kumite
(1) Yakusoko Kumite : Bloki przeciwko atakowi ( bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom )

(2) Jiyu Kumite : 30 sekund
Kryteria: Reigi ( postawa ) Kamae ( gotowość ) Kiai

D)  Egzamin pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.
Sylabus technik
pomarańczowy pas ( 10 i 9 kyu )

Podstawowe techniki jak na biały pas oraz następujące:

A)  Techniki

Kichon ( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

2. Ido ( podstawowe przejścia )
Kokutsu Dachi ( Nekoashi dachi ) : Poruszanie się do porzodu i do tyłu, obracanie się
np. Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke
Powtórzenie tych samych technik : Zenkutsu Dachi + 2 razy Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sambon Tsuki

3. Kata
Taikyoku Sono San, Sakugi Taikyoku Sono Ni & San

B)  Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: takie same jak na biały pas
30 pompek
30 przysiadów
30 sekund stania na rękach
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 5 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 10cm ponad głową

C)  Kumite
1.  Yakusoku Kumite: tylko bloki przeciwko atakowi ( bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom )

2.  Jiyu Kumite: 30 sekund
Kryteria : Reigi ( postawa ) Kamae ( gotowość ) Kiai

D)  Egzamin pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

Sylabus Technik
Niebieski pas
8 i 7 kyu
Podstawowe techniki jak na biały i pomarańczowy  pas oraz następujące:

A)    Techniki
Kichon ( podstawy )
1. Tachikata ( pozycje )
Kakeashi Dachi
2. Tsuki ( uderzenia )
Tettsui, Nukite, Shotei
3. Uke ( Bloki )
Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke
4.  Kokyu Ho ( oddechy )
Ibuki
5. Ido ( podstawowe przejścia )
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: poruszanie się w przód i w tył, obracanie się –np. Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Kiba Dachi : poruszanie się w przód i w tył ( mae Kosa, Ushiro Kosa ), Obracanie się – np. Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui
Kombinacje ( bloki i atak ) Zenkutsu Dachi + Jodan Uke – Seiken Chudan Tsuki
Kombinacje ( uderzenia i kopnięcia ) – Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki
5. Kata
Pinian Sono Ichi i Ni, Sanchin

B)  Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: ramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem
40 pompek
40 przysiadów
40 sekund stania na rękach
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 8 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość 15 cm ponad głową

C)  Kumite
1. Yakusoku Kumite Uke Kaeshi ( bloki i kontra )
Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np. / ręka ręka ręka/ ręka ręka  noga itd.
2. Jiyu Kumite : 60 sekund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi

D) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

Sylabus Techniczny
żółty pas
6 i 5 kyu
Podstawowe techniki jak na biały , pomarańczowy i niebieski  pas oraz następujące:

A)Techniki
Kichon ( podstawy )
1. Tsuki ( uderzenia )
Koken Uchi, Haito, Morote Tsuki
2.  Uke ( bloki )
Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke
3. Ido ( podstawowe przejścia )
Kaiten ido  (obroty )- np. Kiba Dachi + Kaiten Tettsui
Dako ido ( kąt 45 stopni ) np. Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai
4. Kata
Pinian Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: takie jak na niebieski  pas z zauważalną poprawą
50 pompek
50 przysiadów
50 sekund stania na rękach
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 10 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość  20cm ponad głową

C) Kumite
1. Yakusoku Kumite Uke Kaeshi ( bloki i kontra )
Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np. / ręka ręka ręka/ ręka ręka  noga itd.
2.  Jiyu Kumite : 60 sekund x 3 rundy
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi

D) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

Sylabus Techniczny
Zielony pas
4 i 3 kyu

Podstawowe techniki jak do żółtego  pasa oraz następujące:

A)Techniki
1. Kichon ( podstawy )
Podstawowe kroki w pozycji walki: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi ( Sagari )
2. Kata
Pinian Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: klatka piersiowa dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
60 pompek
60 przysiadów
60 sekund stania na rękach
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 12 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość  30cm ponad głową

C) Kumite
1. Yakusoku Kumite:  Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia
2.  Jiyu Kumite: 60 sekund  x 5 rund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku) / Uke Kaeshi/ Rytm/ Kombinacje  (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami ) / chodzenie

D) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

Sylabus techniczny
Brązowy pas
2 i 1 kyu

Podstawowe techniki jak do zielonego  pasa oraz następujące:

A) Techniki
1. Ido ( podstawowe przejścia )
Kumite No Kamae przejścia pod różnymi kątami
2. Kata
Pinian Sono Ichi- Go Ura, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Ćwiczenia  Kondycyjne
Rozciągnięcie: klatka dotyka parkietu w siadzie w rozkroku
100 pompek
100 przysiadów
90 sekund stania na rękach
Chin ups – wyskok kolanami do podbródka (przez kij lub złożony pas) 15 razy
Skok ( Tobi Geri ) na wysokość  30cm ponad głową ( Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, lewa i prawa )

C) Kumite
1. Yakusoku Kumite:  Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia
2.  Jiyu Kumite: 60 sekund x 10 rund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ szybkość/ siła/ wytrzymałość (Kyoku) / Uke Kaeshi/ rytm/ Kombinacje  (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami ) / chodzenie

D) Tameshi Wari:
Więcej niż wymagają standardy Turniejów IKO

E) Goshin Jitsu ( samoobrona  ) : Podstawowe ruchy

F) Egzamin Pisemny z terminologii i filozofii dotyczącej tego stopnia, którego materiały będą dostarczone przez IKO Honbu.

IKO Kyokushinkaikan
Podstawowe Wymagania i Zasady przed egzaminami
-Kolorowe paski-

Poniższe wskazówki sugerują minimum treningowe wymagane przed podejściem do egzaminu na następny poziom. „Trzy miesiące” sugerują  stałe tygodniowe godziny treningów przynajmniej  4 godziny tygodniowo.

KOLOR PASA    KYU    WYMAGANE    KATA
Biały    n/a    3 miesiące (48h)    Taikyoku 1,2 Sakugi 1
Pomarańczowy    10
9    3 miesiące (48h)
3 miesiące (48h)    Taikyoku 3, Sakugi 2,3
Niebieski    8
7    3 miesiące (48h)
3 miesiące (48h)    Pinian 1, 2 Sanchin
Żółty    6
5    3 miesiące (48h)
3 miesiące (48h)    Pinian 4,5, Yantsu, Tsuki No Kata
Zielony    4
3    6 miesięcy ( 96h )
6 miesięcy ( 96h )    Taikyoku 1-3 Ura, Pinian 5, Geki Sai Dai, Tekki Sono Ichi
Brązowy    2
1    6 miesięcy ( 96h )
6 miesięcy ( 96h )    Pinian Ura 1-5, Tensho, Geki Sai Sho, Saifa, Tekki Sono Ni
Razem czas ( przed podejściem do egzaminu na 1 dan – około 4 lat

Kyu/ Dan zdobyte przez osoby poniżej 14 roku życia to stopnie  JUNIOR. Młodzież  musi zdać kolejny egzamin ponownie na stopnień dla dorosłych – ekwiwalentny do swojego stopnia po ukończeniu 15 roku życia.

Trening manualny IKO Kyokushinkaikan
Etykieta Dojo

„ Droga walki zaczyna się i kończy na uprzejmości” –Sosai Mas Oyama

1 . Uczniowie powinni się kłaniać i powiedzieć OSU podczas wchodzenia do szkoły i do hali treningowej Dojo. Podczas wchodzenia do Dojo, uczniowie powinni ukłonić się i powiedzieć OSU w stronę przodu Sali lub do obszaru „ Shinzen” oraz ukłonić się przodem do studentów już znajdujących się na sali.
2. Uczniowie powinni zrobić wszystko, żeby być na zajęciach punktualnie, a ci którzy się spóźniają powinni się ukłonić przodem do Dojo , powiedzieć OSU, uklęknąć w „seiza” z zamkniętymi oczami, głową nisko w „mokuso” i czekać na zaproszenie do dołączenia do zajęć. Po zaproszeniu do przyłączenia się, uczeń kłania się, mówi OSU lub „Shitsurei Shimasu” (przepraszam za przeszkodzenie) podczas siedzenia w „seiza”. Potem należy dołączyć do ćwiczących z tyłu, tak by nie przeszkodzić innym ćwiczącym (szczególnie ze starszym stopniem).
3. Uczniowie  powinni utrzymywać siebie i swoje wyposażenie (Do-Gi, ochraniacze na piszczele, rękawice itp.) w czystości i porządku i zachęcać innych do tego samego. Do-Gi może być noszone tylko gdy jest czyste i białe. Oficjalne logo Kyokushin może być noszone na lewej piersi Kimona. Rozdarcia i inne uszkodzenia w Do-Gi muszą być dokładnie zaszyte.  Zaniedbane kimono i inny sprzęt są lekceważącą postawą dla innych członków Dojo.
4. Nie zdejmuj żadnej części twojego Do-Gi podczas treningu jeżeli cie o to nie proszono. Jeżeli musisz poprawić swoje kimono podczas treningu zrób to szybko i cicho twarzą do tyłu sali.
5. Wszystkim osobom z wyższym stopniem i osobom starszym ma być okazywany odpowiedni szacunek. Wszyscy uczniowie powinni wstać i powiedzieć OSU kiedy osoba ze starszym stopniem lub z czarnym pasem wchodzi na salę.
6. Podczas zwracania się lub pozdrawiania starszego stopniem lub instruktora, uczniowie powinni powiedzieć OSU i ukłonić się odpowiednio i zrobić to samo po zakończeniu rozmowy. Ta zasada powinna obowiązywać również poza Dojo, gdyż zawsze musimy doceniać naszych Senpai.  Jeżeli nie jesteś pewny stopnia twojego rozmówcy, zawsze zwracaj się tak jakby był wyższym stopniem.
7. Kiedy okazja wymaga podania ręki, użyj dwóch rąk by pokazać zaufanie i pokorę oraz powiedz OSU.  Dotyczy to nie tylko Dojo ale i miejsc poza nim (w szczególności w stosunku do osób starszych stopniem).
8. Uczniowie powinni odpowiadać swoim instruktorom lub starszym stopniom głośnym OSU i reagować natychmiastowo na jego lub jej polecenia. Wolna lub obojętna reakcja jest obrazą.
9. Podczas zajęć, uczniowie powinni pozostać skupieni na technikach i nie rozpraszać się. Należyty szacunek i docenienie powinny być oddawane instruktorowi i innym uczniom za każdym razem. Nie przychodź na trening Kyokushin bez należytej powagi.
10. Czasami podczas zajęć , uczniowie będą mogli usiąść i odpocząć, co znaczy przejście z „seiza” do „anza”. W tym czasie należy powstrzymać się od nerwowych ruchów, rozmów lub przeszkadzania innym osobom podczas ćwiczń lub wykładu.
11. Uczniowie nie powinni opuszczać zajęć bez pozwolenia. W nagłych przypadkach, gdy musisz natychmiast wyjść z sali, zrób to w należyty sposób i wytłumacz powód swojego wyjścia tak szybko jak to możliwe.
12. Aby uniknąć możliwych zranień, uczniowie nie powinni nosić biżuterii, zegarków ani żadnych innych ostrych przedmiotów. Przepisane okulary są dozwolone, lecz podczas Kumite należy je zdjąć i używać szkieł kontaktowych. Jest to polecane, tak samo jak ochraniacze na piszczele, rękawice oraz  ochraniacze na biust i suspensoria.
13. Sala treningowa to miejsce, które zgodnie z tradycją jest czczone. W Dojo uczniowie nie powinni nosić nakrycia głowy i obuwia. Nie wolno tu używać wulgarnego języka. Jedzenie , żucie gumy do żucia, picie alkoholu i palenie papierosów oraz zarzywanie jakichkolwiek używek jest zabronione w Dojo.
14. Wszyscy studenci powinni uczestniczyć w sprzątaniu przed i po zajęciach. Uczniowie powinni dbać o swoje Dojo, jako miejsce specjalnie szanowane.
15. Uczniowie powinni szanować zasady koleżeństwa obowiązujące na zajęciach. Należy zawsze pamiętać o prawdziwej drodze Kyokushin i wspierać jej idee. Nie należy wykazywać postawy zniechęcającej do treningu oraz okazywać negatywnych zachowań w stosunku do współćwiczących. Nigdy nie powinno się przenosić takich uczuć na Kumite, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji sprzyjającej zranieniom i kontuzjom.
16. Wszyscy uczniowie powinni się powstrzymywać od znieważania innych uczniów, szkół, czy sztuk walki.
17. Uczniowie wyrażający chęć udziału w turniejach i innych wydarzeniach Kyokushin, powinni uprzednio skonsultować się ze swoim Sensei.
18. Uczniowie wyrażający chęć odwiedzenia innych szkół Kyokushin powinni najpierw poprosić o zgodę swojego Sensei. Uczniowie chcący trenować w innych szkołach Kyokushin powinni posiadać ważną legitymację IKO i posiadać list polecający od swojego Sensei. W innej szkole uczniowie powinni okazywać należyty szacunek, grzeczność i pokorę wszystkim członkom i instruktorom w Dojo.
19. Wszyscy uczniowie powinni kontrolować swoje zachowanie zarówno w Dojo jak i poza nim, aby nie dawać złego przykładu o IKO Kyokushinkaikan. Uczniowie nie powinni używać żadnych technik nauczonych w Dojo przeciwko innej osobie, chyba że ich życie lub życie innych ludzi jest w bezpośrednim zagrożeniu.
20. Na co dzień uczniowie powinni okazywać uprzejmość,  spokój, dobry osąd i etyczne zachowanie. Nigdy nie powinni zapominać o swoich dążeniach, zasadach i duchu Kyokushin.
Powinni zawsze pamiętać i rozumieć maksymy Mas. Oyamy: “Trzymaj głowę nisko lecz spoglądaj daleko. Bądź oszczędny w słowach. Szanuj rodziców i poświęcaj się dla innych ludzi „
„Największym celem sztuki Karate Kyokushin nie jest zwycięstwo albo unicestwienie, ale  perfekcja charakteru jej wyznawców. „

Ceremonia otwarcia
1 . Uczniowie ustawiają się zgodnie z posiadanym stopniem twarzą do przodu Sali. Czarne pasy są w przednim szeregu.  Wszystkie pasy ustawią się od najwyższego do najniższego stopnia od prawej twarzą do przodu Sali pozostawiając równy dystans od osoby po lewej i prawej. Dodatkowe szeregi mogą być utworzone w zależności od rozmiaru Sali.
2. Komenda UKLĘKNĄĆ lub ‘seiza’ powinna być podana przez instruktora a studenci powinni usiąść w formalnej pozycji siedzącej , z wyprostowanymi plecami, zaciśniętymi pięściami na udach. Głowa prosto, naturalna mimika twarzy.
3. Po komendzie „ Shinza Ni Rei”, uczniowie kłaniają  się i odpowiadają OSU.
4. Po komendzie MOKUSO, uczniowie zamykają oczy i próbują oczyścić umysł z myśli i skupić się na treningu.
5. Po ok. 1-2 minutach, po komendzie MOKUSO YAME, uczniowie otwierają oczy.
6. Po komendzie „ Shihan Ni Rei”(lub:”Sensei ni rei”, „Senpai ni rei”- zależnie od stopnia osoby prowadzącej trening) uczniowie kłaniają się i mówią OSU.
7. Instruktor każe uczniom wstać i rozpocząć zajęcia.
**Jeżeli Dojo posiada „Taiko” – japoński bęben, po uderzeniu którego zaczynają się zajęcia. Po jego ciągłych uderzeniach uczniowie powinni usiąść w „seiza”, co jest formalną komendą do zajęcia pozycji siedzącej.

Ceremonia zamknięcia
1 . Uczniowie ustawiają się w sposób wyżej opisany.
2. Komenda UKLĘKNĄĆ lub ‘seiza’ powinna być podana przez instruktora.
3. Po komendzie „ Shinzen Ni Rei” uczniowie kłaniają się.
4. Jedna osoba, instruktor lub najwyższy stopniem zaczyna recytować 7 wersów przysięgi Dojo, a uczniowie powtarzają je po nim.
5. Ta sama osoba lub instruktor podaje komendę MOKUSO, a wszyscy uczniowie zamykają oczy do medytacji.
6. Po ok. 1-2 minutach, po komendzie MOKUSO YAME, uczniowie otwierają oczy.
7. Po komendzie „ Shihan Ni Rei”(lub:”Sensei ni rei”, „Senpai ni rei”- zależnie od stopnia osoby prowadzącej trening) wszyscy uczniowie kłaniają się , aby oddać mu honor.
8. Komenda „Sensei Ni Rei”  i /lub Senpai ni rei również może być wywołana, a uczniowie powinni się ukłonić do instruktorów.
9. Najstarszy stopniem poda komendę „ Senpai Ni Arigato Gozaimashita” co oznacza podziękowania dla Senpai i „ Otagai Ni Arigato Gozaimashita” co oznacza podziękowania dla wszystkich pozostałych. Uczniowie powinni odpowiedzieć na każdą z komend ukłonem i „ Arigato Gozaimashita”
10. Instruktor kończy zajęcia i poprosi uczniów o powstanie do szeregów by uścisnąć dłonie instruktorowi ( używając 2 rąk ), zaczynając od najwyższych stopniem.  Wyjątkowo instruktor może nie kazać uklęknąć, ale stanąć w MUSUBI DACI MOKUSO. Również instruktor może nie ściskać dłoni każdemu z uczniów, lecz ukłonić się i podziękować im. Zależy to od instruktora, ale każda z tych opcji jest całkowicie poprawna.
11. Wszyscy uczniowie powinni pomóc w sprzątaniu podłogi Dojo i miejsca treningu. Jeżeli bęben Taiko jest używany  to sprzątanie powinno być równoczesne z nim. Jeżeli sprzątanie nie jest oficjalnie ogłoszone , uczniowie mimo to muszą posprzątać Dojo ze wszystkich śmieci oraz pozostawić szatnie i prysznice w takim stanie w jakim je zastali.

Przysięga Dojo
Napisana przez Sosai Mas Oyame z pomocą Eiji Yoshikawa, autora znanej powieści „Musashi” o życiu i doświadczeniach najznamienitszego japońskiego wojownika- Myomoto Musashi.
W Japonii Oyama jest bardzo często nazywany  Myomoto Musashi XX wieku.  To z powieści Yoshikawy Oyama zaczerpnął natchnienie do samotnego treningu w górach.  Przysięga Dojo powstała również po angielsku i  „ Romanji” co znaczy romanizacja , czyli zamiana japońskiego alfabetu na łatwiejszy do wymówienia.

Dojo Kun
1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.
4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to   suru koto.

PRZYSIĘGA DOJO
1.    Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha.
2.    Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciała i zmysły stały się doskonałe.
3.    Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
4.    Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5.    Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6.    Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7.    Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi która obraliśmy.

Trening Manualny IKO Kyokushinkaikan
Zarys treningu dla Instruktora
Poniższa próbka jest oparta na treningu Honbu dla wszystkich uczniów.  Mechanizm zajęć dla seniorów, juniorów, zaawansowanych zawodników I. K.O.  może się znacznie różnić od tego zarysu, z wyjątkiem standardowego „Shidein” i ceremonii rozpoczęcia i zakończenia.
1 . Ukłonić się w sposób określony powyżej ( ceremonia otwarcia )
2. Rozpocząć zajęcia od rozgrzewki i rozciągania rozpoczynając o kończyn dolnych, a kończąc na rękach.  Zwyczajowo powinno się zakończyć Mawashi Uke na wysokość barku i Ibuki z Shotei by rozgrzać płuca i utwardzić ciało.
3.  Kichon
w Sanchin Dachi :
(1)  Seiken: Chudan Tsuki, Jodan Tsuki, Ago Uchi, Shita Tsuki, Kagi Tsuki
(2) Uraken: Gammen Uchi, Sayu Uchi, Hizo Uchi , Mawashi Uchi,
W Kiba Dachi :
(3) Seiken Shita Tsuki, Higi Uchi
W „Sanchin Dachi”
(4) Uke: Jodan, Chudan, Uchi, Chudan Soto, Gedan Barai , Uchi Uke/Gedan Barai
(5) Techniki Shuto Uchi : Gammen, Sakotsu, Sakotsu Uchi Komi, Hizo, Uchi Uchi
Techniki Keri w „ Zenkutsu Dachi Keri No Kamae”
(1) Mea Kage lewa prawa
Techniki Keri w Heiko Dachi ( noga naprzemiennie )
(2) Uchi Mawashi, Soto Mawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri Jodan , Mawashi Geri Jodan,
Techniki Keri w Musubi Dachi
(3) Yoko Kage, Yoko Geri, Kansetsu Geri
Techniki Keri w Heiko Dachi
(4) Ushiro Geri
** Techniki  Ibuki i Nogore , a następnie krótkie stanie w pozycji „ Musubi dachi Mokuso” są zalecane przed rozpoczęciem drugiej części treningu.
4. Ido Geiko
Techniki kichon z przejściami i kombinacjami są zależne od stopnia zaawansowania uczniów i preferencji Instruktora, np.:
Biały pas: Zenkutsu Dachi, trzy kroki w przód i w tył oraz obrót.
(1) Seiken : Chudan Oi Tsuki, Chudan Gyaku Tsuki
(2) Uke: Soto Uke, Uchi Uke, Jodan Uke, Gedan Barai
(3)Keri: Mae Geri, Uchi Mawashi, Soto Mawashi, Mae Keage, Mawashi Geri
w Kiba Dachi :
(4) Yoko Geri, Ushiro Geri

**Mokuso lub inny rodzaj odpoczynku są tu zalecanie przed rozpoczęciem trzeciej części treningu.

5. Kata
Wybór kata zależy od stopnia zaawansowania uczniów lub preferencji instruktora.
np. biały pas: Taikyoku sono Ichi & NI , Sakugi Taikyoku Sono Ichi

6. Yokusoku Kumite
Kombinacje Uke Kaeshi powinny odbywać się z partnerem. Z bardzo lekkim lub bez kontaktu.

7. Lekki sparring lub Jiyiu Kumite
** Aby zminimalizować powszechne zranienia i aby umożliwić codzienne ćwiczenia Kumite, IKO Kyokushinkaikan bardzo zaleca używanie ochraniaczy na golenie, śródstopia, ochraniacze na biust i krocze,  ochraniacze na zęby do Sparringów i Kumite na wszystkich ogólnych sekcjach.

8. Trening Kondycyjny
Pompki, Brzuszki, przysiady , stanie na rękach, skoki.

9. Ukłonić się w sposób opisany w „ Ceremonii zamknięcia”

10. Sprzątanie Dojo