Akcja “Stop dopalaczom. Moim dopalaczem jest sport”

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki Jonkowo oraz  Komenda Miejska Policji w Olsztynie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jonkowie zapraszają do udziału w realizacji projektu “Stop dopalaczom. Moim dopalaczem jest sport”.

 Akcja polegać będzie na realizacji przez UKS ASW Jonkowo oraz KMP w Olsztynie cyklu zajęć sportowych w połączeniu z wykładami nt. zagrożeń jakie powoduje zażywanie dopalaczy. Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo (Jonkowo, Wrzesina, Nowe Kawkowo) w listopadzie bieżącego roku. Swoim zasięgiem obejmie blisko 600 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez aktywność sportową z jednoczesną profilaktyką uświadamiającą zagrożenie jakim są dopalacze. W trakcie zajęć przekazane zostaną uczniom informacje m.in. nt. efektów działania dopalaczy, zagrożeń jakie wiążą się z ich zażywaniem i sprzedażą oraz instytucji udzielających pomocy w powyższym zakresie. Jednocześnie akcja ta ma pokazać młodzieży alternatywę dla dopalaczy, jaką jest sport, na przykładzie wschodniej sztuki walki – karate kyokushin. Każdy uczeń i rodzic otrzyma ulotkę z w/w informacjami.

Inauguracja akcji “Stop dopalaczom. Naszym dopalaczem jest sport.” odbędzie się w dniu 6 listopada (piątek) o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie. W jej trakcie karatecy z Akademii Sztuk Walki Jonkowo wystapią z pokazem. 

Zapraszamy do śledzenia bieżących wydarzeń Klubu Sportowego Akademia Sztuk Walki Jonkowo na www.facebook.com oraz na www.aswjonkowo.pl.

Źródło: jonkowo.naszops.pl

Kategoria: Media o nas