Symbole kyokushin

symbole

Kyoku – ekstremum, ostateczność, przeciwstawny biegun
Shin – prawda, realność, rzeczywistość
Kai – modyfikacja, zmiana, stowarzyszenie, organizacja
Kan – budynek, szkoła

Znak KYOKUSHINKAI noszony na karate-gi na lewej piersi.

W tłumaczeniu człon Kyokushin oznacza “ekstremum prawdy”, natomiast całość możemy tłumaczyć, jako: “Stowarzyszenie Poszukiwaczy Najwyższej Prawdy”. Termin Kyokushin określa również szkołę karate (organizację) jako przeciwstawną dotychczasowym stylom karate, prawdziwą, realną i zmodyfikowaną. Oyama doszedł do wniosku, że należy opracować nowy system walki, oparty na najefektywniejszych technikach i najlepszych doświadczeniach mistrzów tej walki. Charakterystyczne w Kyokushin jest to, że prowadzona walka jest twarda i siłowa. W czasie treningów duży nacisk kładzie się na dobre ogólne przygotowanie fizyczne, zwłaszcza na rozwój siły i wytrzymałości, a także na wyrobienie dużej odporności na ciosy. Podczas ćwiczeń z partnerem stwarza się sytuacje jak najbardziej zbliżone do realnej walk.

 

 

Kanku, które jest symbolem odwagi i słońca, zaczerpnięte zostało z Kanku Kata. W tym kata ręce są podniesione i palce są złączone tak, żeby uformować otwierające się gardło, przez które można oglądać niebo. Dolne punkty Kanku reprezentują złączone na dole kciuki, a górne złączone u góry małe palce symbolizujące najwyższe punkty i szczyty. Cienkie fragmenty po bokach reprezentują nadgarstki oznaczające siłę. Środkowy krąg reprezentuje otwarcie pomiędzy rękami, przez które można oglądać niebo symbolizujące niekończącą się głębię. Całe Kanku jest zamknięte w okręgu symbolizującym ciągłość i okrężny ruch.