Egzaminy

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE

Kyokushin – podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia – kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie). Kolejność stopni uczniowskich – od 10 kyu do l kyu, natomiast stopni mistrzowskich – od l dan do 10 dan. Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel.

 • 10 Kyu – biały pas (minimum jeden miesiąc treningu)
  1.    Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.
  2.    Znaczenie słowa kyoku – shin – kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.
  3.    Liczenie po japońsku do 10.
  4.    Pozycje: fudo – dachi, yoi – dachi, uchi – hachi – ji – dachi, haisoku – dachi, zenkutsu – dachi.
  5.    Uderzenia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken – tsuki (jodan, chudan, gedan)
  6.    Bloki: seiken – jodan – uke, seiken – gedan – barai, kake – wake – uke.
  7.    Kopnięcia: hiza – geri, kin – geri, mae – keage.
  8.    Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
  9.    Z aktywnej pozycji heiko – dachi (yoi – dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote – tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken – gedan – barai, kake – wake – uke, hiza – geri, kin – geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

 

 •  9 Kyu – biały pas z błękitnym pagonem (minimum 2 kolejne miesiące treningu)
  1.    Historia kyokushin karate.
  2.    Pozycje: musubi – dachi, sanchin – dachi.
  3.    Uderzenia: seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, seiken – oi – tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken – chudan – mawashi – tsuki, seiken – tate – tsuki ( jodan, chudan, gedan ).
  4.    Bloki: seiken – chudan – soto – uke.
  5.    Kopnięcia: mae – geri – chudan (chusoku).
  6.    Kata: kihon – no – kata sono – ichi.
  7.    Oddychanie: nogare.
  8.    Ippon – kumite: /1.1/ tori ( atakujący ); jodan – tsuki, uke ( broniacy się ): jodan – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki ( w zenkutsu – dachi ).
  9.    Jiyu – ippon – kumite: /1.2/ atakujacy : jodan – tsuki, broniący się : jodan – uke plus kontra seiken – chudan – mawashi – tsuki (w kumite dachi).
  10.    Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /1.3/ atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan – uke plus jodan – gyaku – tsuki i hiza – geri ( w kumite dachi ).
  11.    Test kondycyjny:
  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
  20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  12.    Test poruszania się w pozycjach sanchin – dachi i zenkutsu – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 

 •  8 Kyu – błękitny pas (minimum 3 kolejne miesiące treningu)
  1.    Pozycje: kokutsu – dachi, kiba – dachi.
  2.    Uderzenia i cięcia: uraken – shomen – uchi, seiken – shita – tsuki, jun -tsuki ( jodan, chudan, gedan ), shuto – sakotsu – uchi, shuto – uchi – komi.
  3.    Bloki: seiken – chudan – uchi – uke.
  4.    Kopnięcia: mawashi – geri – gedan ( haisoku, chusoku ), yoko – keage ( sokuto ).
  5.    Kata: taikyoku sono – ichi i sono – ni.
  6.    Ippon kumite: /2.1/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki (w zenkutsu – dachi).
  7.    Jiyu – ippon – kumite: /2.2/ atakujący wykonuje seiken – chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – shita – tsuki i gedan – mawashi – geri ( w kumite dachi ).
  8.    Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /2.3/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – tate – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi ).
  9.    Jiyu – kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
  10.    Test kondycyjny:
  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.
  25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  11.    Test poruszania się w pozycjach kokutsu – dachi i kiba – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 

 •  7 Kyu – błękitny pas z żółtym pagonem (minimum 3 kolejne miesiące treningu )
  1.    Pozycje: neko – ashi – dachi.
  2.    Uderzenia i cięcia: tettsui – oroshi – ganmen – uchi, tettsui – kome – kami – uchi, tettsui – hizo – uchi, tettsui – yoko – uchi ( jodan, chudan, gedan ), shuto – ganmen – uchi, shuto – hizo uchi.
  3.    Bloki: seiken – juji – uke ( jodan, gedan ) shuto – mawashi – uke.
  4.    Kopnięcia: teisoku – mawashi -soto – keage, haisoku – mawashi – uchi – keage, mawashi – geri – chudan ( haisoku, chusoku ), kansetsu – geri.
  5.    Kata: taikyoku sono – san, pinan sono ichi.
  6.    Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan – tsuki, chudan – tsuki, gedan – tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan – uke, soto – uke, gedan – barai plus kontruje chudan- gyaku – tsuki i wykonuje gedan barai.
  7.    Oddychanie: nogare i ibuki ( san – kai ).
  8.    Ippon – kumite: /3.1/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke i uraken – shomen – uchi (w zenkutsu – dachi ).
  9.    Jiyu – ippon – kumite: /3.2/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke oraz kontruje technikami uraken – shita – tsuki, seiken – chudan – mawashi – tsuki i mawashi – geri – gedan (w kumite – dachi).
  10.    Jiyu – ippon – kumite (samoobrona ): /3.3/ atakujący wykonuje seiken – jodan – tsuki, broniący się seiken – uchi – uke i kontruje uraken – shomen – uchi, uraken – shita – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi).
  11.    Jiyu – kumite: randori.
  12.    Test kondycyjny:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
  30 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
  13.    Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi i neko – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 

 •  6 Kyu – żółty pas ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )
  1.    Pozycje: tsuru – ashi – dachi.
  2.    Uderzenia i cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – mawashi -uchi, uraken – hizo – uchi, uraken – ganmen – oroshi – uchi, shuto – jodan – uchi – uchi, ni – hon – nukite ( me – tsuki ), jon – hon -nukite (jodan, chudan ), hiji, jodan i chudan – ate.
  3.    Bloki: morote – chudan – uchi – uke, seiken – uchi – uke / gedan – barai.
  4.    Kopnięcia: yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan.
  5.    Kata: pinan sono – ni.
  6.    Renraku: a – atakujący : mae – geri – chudan i chudan – gyaku – tsuki. b – broniacy się : soto – uke, gedan – barai i chudan – gyaku – tsuki.
  7.    Ippon kumite: /4.1/ atakujący migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke i gedan – barai kontrując gyaku – shuto – sakotsu – uchi ( w zenkutsu – dachi ).
  8.    Jiyu – ippon – kumite: /4.2/ atakujacy migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke, gedan – barai kontrując mae – geri, chudan – mawashi – tsuki i chudan – mawashi – geri (w kumite – dachi).
  9.    Jiyu – ippon – kumite: /4.3/ I kyokushin – kumite : atakujący migi zenkutsu – dachi i migi – jodan – tsuki, hidari – chudan – tsuki, broniący się hidari – uchi – uke, hidari – soto – uke , hidari – gedan – barai, neko – ashi – dachi, hidari – mae – geri – chudan, migi – shuto – sakotsu – uchi, morote – tensho – kubi, hiza – grei, morote – shotei ( w kumite dachi ).
  10.    Jiyu – kumite: 10 x 2 min.
  11.    Test kondycyjny:
  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  40 skłonów w przód w leżeniu na plecach.
  12.    Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi, neko – ashi – dachi i tsuru – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 

 •  5 Kyu – żółty pas z zielonym pagonem ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )
  1.    Pozycje: moro – ashi – dachi.
  2.    Uderzenia cięcia: shotei – uchi ( jodan, chudan , gedan ), hiji – age – ate – jodan.
  3.    Bloki: shotei – uke ( jodan, chudan, gedan ), mae – mawashi – uke.
  4.    Kopnięcia: ushiro – geri – chudan wykonane trzema metodami : a – przekrok z obrotem, b – obrót z miejsca, c – poprzez zakrok,
  5.    Kata: pinan sono – san.
  6.    Kombinacje: mae – geri – chudan, yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan, chudan – gyaku – tsuki
  7.    Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin – dachi z morote – uke i gyaku – tsuki.
  8.    Ippon – kumite: /5.1/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan i kontra hidari – mae – geri – chudan i migi – gyaku – tsuki – jodan ( w kumite – dachi ).
  9.    Jiyu – ippon – kumite: /5.2/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei -uke – gedan kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – chudan – gyaku – tsuki i migi – mawashi – geri – gedan ( w kumite – dachi ).
  10.    Jiyu – ippon – kumite: /5.3/ II kyokushin – kumite : atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan , kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – gyaku – tate – tsuki- jodan, o soto – gari , migi – gedan – tsuki ( w kumite -dachi ). II kyokushin – kumite (stara wersja): atak migi – mae – geri – chudan, obrona: neko – ashi – dachi, hidari – shotei – uke, hidari – chudan – mae – geri, migi – tate – tsuki – jodan, nihon – tensho – kubi, migi – hiza – geri, morote – shotei.
  11.    Jiyu – kumite: 12 x 2 min.
  12.    Test kondycyjny:
  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
  40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach .
  30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  13.    Test poruszania się w pozycji moro – ashi – dachi stosując techniki z kihon – no – kata.

 

 •  4 Kyu – zielony pas (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)
  1.    Pozycje: heiko – dachi, kake – dachi.
  2.    Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek aktywnej pozycji heiko -dachi. Pozycja zenkutsu – dachi, kokutsu – dachi, sanchin – dachi, neko – ashi – dachi, kiba – dachi, moro – ashi – dachi, kake – dachi i tsuru – ashi – dachi.
  3.    Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin – dachi w kombinacji : shuto – sakotsu – uchi, ganmen – uchi, uchi – komi, hizo – uchi i uchi – uchi.
  4.    Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke,shuto – chudan – soto – uke , shuto – chudan – uchi – uke, shuto – gedan – barai i shuto – mae – mawashi – uke.
  5.    Kopnięcia: yoko – geri – jodan, mawashi – geri – jodan ( chusoku i haisoku ), ushiro – geri – jodan.
  6.    Kata: sanchin – no – kata.
  7.    Jiyu – ippon – kumite: III Kyokushin – kumite : atak migi zenkutsu – dachi, migi – jodan – oi – tsutki, obrona : hidari – uchi – uke, hidari – tensho, migi – uraken – shomen – uchi, przekrok, hidari – yoko – geri – chudan, migi – tate – tsuki – jodan.
  8.    Jiyu – kumite: 15 x 2 min. oceniając : siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
  9.    Test kondycyjny:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  70 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  10 przeskoków nad partnerem.
  10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.

 

 •  3 Kyu – zielony pas z brązowym pagonem (minimum 6 miesięcy treningu)
  1.    Pozycja: shiko – dachi.
  2.    Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba – dachi w kombinacji : chudan – hiji – ate, chudan – mae – hiji – ate, jodan – mae – hiji – ate, jodan – age – hiji – ate, oroshi – hiji – ate i ushiro -hiji – ate.
  3.    Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin – dachi w kombinacji : shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke, shuto – chudan – soto – uke, shuto – chudan – uchi – uke, shuto – mae – gedan – barai, shuto – mae – mawashi – uke, shuto – juji – jodan – uke i shuto – juji -gedan – uke.
  4.    Kopnięcia: mae – kakato – geri ( jodan, chudan, gedan ), ago – jodan – geri.
  5.    Kata: pinan sono – yon, kihon – kata sono – ni.
  6.    Yakusoku – ippon – kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
  7.    Jiyu – ippon – kumite: IV kyokushin – kumite : atak: hidari – zenkutsu – dachi, hidari – seiken – chudan – tsuki, obrona: hidari – soto – uke, cofnięcie nogi wykrocznej , migi – mawashi – geri – chudan, musubi – dachi, hidari – mawashi – geri – chudan, migi – jodan – tsuki.
  8.    Jiyu – kumite: 20 x 2 min.
  9.    Test kondycyjny:
  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  100 skłonów w przód z leżenia na plecach.
  15 przeskoków nad partnerem.
  15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
  10.    Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon – no – kata.
  11.    Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.
  Uwaga : zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować we zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.

 

 •  2 Kyu – brązowy pas ( minimum 8 miesięcy treningu )
  1.    Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki ( jodan, chudan ), hiraken – oroshi – uchi, hiraken – mawashi – uchi, haishu ( jodan, chudan ), age – jodan – tsuki.
  2.    Bloki: koken – uke (jodan, chudan, gedan ).
  3.    Kopnięcia: tobi – nidan – geri, tobi – gyaku – mae – geri, tobi – oi – mae – geri.
  4.    Kata: pinan sono – go, geksai – dai.
  5.    Renraku: lewa pozycja renraku.Rozpoczęcie poprzez hidari – gedan – barai następnie seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, mae – geri, mawashi – geri, hidari – gedan – barai i gyaku – tsuki.
  6.    Jiyu – ippon – kumite : V kyokushin – kumite: atak migi – zenkutsu – dachi, migi – jodan – tsuki, obrona : hidari – uchi – uke, lewą dłonią tensho od góry, prawą chwyt od dołu , lewą stopę przesunąć do prawej, migi – kansetsu – geri na nogę wykroczną ( partner klęka odwracając się tyłem ) , obrót i hidari – ushiro – geri.
  7.    Jiyu – kumite: 25 x 2 min.
  8.    Test kondycyjny:
  60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.
  100 skłonów w przód zleżenia na plecach ze skrętami do kolan.
  20 przeskoków nad partnerem.
  20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
  9.    Ukemi – waza: pada w bok raz na prawo raz na lewo. Karate – ne – waza.
  10.    Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

 

 •  1 Kyu – brązowy pas z czarnym pagonem ( minimum 12 kolejnych miesięcy )
  1.    Uderzenia i cięcia: ryuto – ken – tsuki ( jodan, chudan ), naka – yubi – ippon – ken ( jodan, chudan ), oya – yubi – ken ( jodan, chudan ), atama – tsuki ( mae, yoko, ushiro ).
  2.    Bloki: kake – uke – jodan, haito – uchi – uke.
  3.    Kopnięcia: jodan – uchi – haisoku – geri, oroshi – uchi – kakato – geri, oroshi – soto – kakato – geri, tobi – yoko – geri.
  4.    Kata: yantsu, tsuki – no – kata.
  5.    Renraku: lewa pozycja renraku. a – poruszanie się atakując : oi – tsuki, gyaku – tsuki, oi – tsuki i shita – tsuki. b – poruszanie się atakując : oi – mawashi i geri, oi – tsuki, gyaku – tsuki, gyaku – mawashi – geri i gedan – barai.
  6.    Tachi – waza ( rzuty ): o – soto – gari, o – uchi – gari, de – ashi – barai, o – goshi i seoi – nage.
  7.    Jiyu – ippon – kumite: VI kyokushin – kumite : atak: migi – yoko – geri i staje w sanchin – dachi 45 stopni, obrona: migi – gedan – barai, cofnięcie lewej stopy, hidari – kin – geri , migi – tate – tsuki – jodan.
  8.    Jiyu – kumite: 30 x 2 min.
  9.    Tameshiwari: seiken – tsuki, shuto – sakotsu – uchi i keri.
  10.    Test kondycyjny:
  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.
  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
  100 skłonów w przód z podwójnym skrętem leżąc na plecach.
  25 przeskoków nad partnerem.
  30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz.
  11.    Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w kyokushin.