Gdzie ćwiczymy

Miesięczna składka członkowska  wynosi:

  • 70 zł.  za jedną osobę z rodziny
  • 140 zł. za dwie osoby z rodziny
  • 0 zł każdy kolejny członek najbliższej rodziny (rodzic, rodzeństwo) trenuje bezpłatnie

Ubezpieczenie roczne NNW za treningi karate jest obowiązkowe i wynosi 30 zł

Klub wydaje Legitymacje Światowej Organizacji Kyokushin Karate- IKO z Tokyo.
Miejsce treningów:

Opłaty składek członkowskich prosimy dokonywać na konto: 97 8857 0002 3001 0100 4952 0001

Warmiński Bank Spółdzielczy

Prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, kwotę za jaki miesiąc opłacono składkę członkowską oraz nazwę sekcji